UA-9736616-19
top of page

REGULAMIN PROMOCJI
"KUP MONITOR ODDECHU BABYSENSE 7,  ODBIERZ ŚPIWOREK NATULINO:
5-30 listopada 2021

 

INFORMACJE O ORAGNIZATORZE I UCZESTNIKACH PROMOCJI

1. Organizatorem promocji jest firma GrowSmart & Partners Mariusz Sasiak, Katowice ul. Gallusa 12/13

2. W promocji mogą brać tylko osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Polski

3. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do każdego z zakupionych Produktów stanowi śpiworek dla niemowląt marki Natulino.
    
3.1  Towarami objętym Promocją są dystrybuowane przez BS Polska. M.Sasiak Sp.K  na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej monitory oddechu marki Babysense 7

4. Sponsorem nagród jest firma GrowSmart & Partners Mariusz Sasiak. Pula produktów gratisowych - śpiworków marki Natulino  przeznaczonych do promocji 

5. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji trwa w okresie od 5.11.2021 roku od godz.0:00 do 30.11.2021 roku do godz. 23:59 albo do wyczerpania puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

5.1 . Ilość Nagród  (śpiworków Natulino) przewidziana do wydania w Promocji wynosi łącznie 50 szt. Wprzypadku, gdy pula Nagród zostanie wyczerpana, Organizator Promocji poinformuje o tym zdarzeniu na stronie na stronie: https://videoniania.pl/Kup-monitor-Babysense7-odbierz-spiworek-Natulino-cinfo-pol-429.html oraz na stronie:  https://natulino-sklep.pl/Kup-monitor-Babysense7-odbierz-spiworek-Natulino-cinfo-pol-432.html oraz na stronie: https://www.babysense-polska.pl/promocjababysense

 6.W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich osoby najbliższe: osobą najbliższą jest  małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI I WYDANIE NAGÓRD

6 . W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
a) w okresie, o jakim mowa w pkt 5. zakupić 1 monitor oddechu Babysense 7  oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT). Zakupy w innym niż podanym terminie w pkt 5. nie uprawniają do obioru nagrody i nie należy ich rejestrować. 

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:

    https://videoniania.pl/Kup-monitor-Babysense7-odbierz-spiworek-Natulino-cinfo-pol-429.html lub na stronie:

    https://natulino-sklep.pl/Kup-monitor-Babysense7-odbierz-spiworek-Natulino-cinfo-pol-432.html  lub na stronie:

    https://www.babysense-polska.pl/promocjababysense

podając wszystkie wymagane w formularzu dane w tym numer seryjny zakupionego monitora, oraz dodanie w formularzu:

  1. zdjęcia dowodu zakupu z widoczną datą zakupu, modelem, i danymi sprzedawcy. 
  2. zdjęcia numeru seryjnego widocznego na jednostce sterującej rodzica
  3. zdjęcie całego produktu w opakowaniu

c) zaobserwuj profil marki Babysense na Instagramie:  @babysense-polska  https://www.instagram.com/babysense_polska/

Rejestracji należy dokonać w okresie o jakim mowa w pkt 5.

6.1 Organizator  ma 14 dni na sprawdzenie poprawności zgłoszenia

6.2 Każdy uczestnik, w terminie maksymalnie 3 dni po zakończeniu weryfikacji,
informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do Nagrody i zasadach jej wydania. Wydanie nagrody zostanie zorganizowane przez i na koszt organizatora. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie do organizatora adresu wysyłki do 14-dni od otrzymania powiadomienia o pozytywnej weryfikacji.
Brak przesłania adresu w/w termin jest jednoznaczne z rezygnację przez uczestnika z produktu gratisowego.
O sposobie i terminie wysyłki decyduje organizator. Wydanie nagrody może nastąpić najpóźniej do 30 dni po poinformowaniu o zakończeniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnika.

Ważne:  Pula nagród wynosi 50 śpiworków.  O wydaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń które zostaną pozytywnie zweryfikowane prze organizatora.

6.3 Zgłoszenia monitora zakupionego w listopadzie 2021 można dokonać najpóźniej do 30 listopada do godz. 23.59.  Po tym terminie nie przysługuje prawo do dokonania zgłoszenia i odbioru nagrody.

POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Uczestnik przystępujący do promocji w formularzu zgłoszeniowym akceptuje REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORGANIZATORA i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz podmiotów powiązanych:
BS Polska. Sp.K M.Sasiak , Babysense Europe Sp. z o.o.,  Babysense Europe Sp. z o.o. Sp.K.

8. Administratorem danych osobowych jest organizator:  GrowSmart & Partners Mariusz Sasiak

9. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres:  GrowSmart & Partners Mariusz Sasiak, Katowice ul. Gallusa 12/13.  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem promocji na adres roxana@netranova.pl

BS7.png
bottom of page